Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam và Tập đoàn PNE của Đức

  • z3334810463223_f76d77d91f7ae4f1ba420b2b36e7f102_0c6df

  • z3334810463171_2a9d0c416fda216a3e575147792a2105__1__63880

  • z3334810463240_97ef3d9b61a5c0ac793791219b261f4e_56558

  • z3334810463246_6c7daed97779b43206658bbb276a6674_7b3ce

  • z3334810472713_299222cf6c2336c2c0cbf8c7e0a61362_6b0a9

  • z3334810459430_e4b6ea04491eff128b3c449473e9c6b0_89807

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website