Bảo vệ môi trường tại các công trình thủy điện ngành Công Thương

  • Cảnh quan khu vực hồ tiểu cảnh - Khuôn viên Nhà Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện sông Tranh 2

  • Hằng năm Công ty thủy điện sông Tranh tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ Môi trường Hồ chứa

  • Ngày 22/8, Công ty Thủy điện Đồng Nai phối hợp với chính quyền địa phương tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng tổ chức thả giá giống nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4. Tổng trọng lượng của hơn 3 vạn con cá giống đã thả xuống các hồ khoảng 500kg.

  • Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì Môi trường năm 2022, ngày 1/6, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) tổ chức “Lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản” tại lòng hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (tỉnh Phú Yên).

  • Công ty Thủy điện Tuyên Quang phối hợp với UBND huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) thả hơn 3 vạn cá chép xuống hồ thủy điện Tuyên Quang để góp phần tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

  • Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã tổ chức thả cá giống tái tạo lòng hồ và phát động trồng cây xanh tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Trong đợt này, đơn vị đã thả trên 40.000 con cá giống có lợi ích kinh tế cao, phù hợp với môi trường địa phương, như cá lăng, trắm cỏ, cá trôi, cá chép, mè, rô phi... với tổng giá trị gần 100 triệu đồng xuống lòng hồ thủy điện Bản Vẽ.

  • Ngày 15/2, tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh thuộc Tổng công ty Phát điện 1 phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 lần thứ VII năm 2022.

  • Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) vừa phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) tổ chức chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

  • Công ty Thủy điện Đồng Nai (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) thả 16 vạn con cá giống xuống các hồ thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 (nằm trên địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông) nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng lòng hồ.

  • Công ty Thủy điện Đồng Nai (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) thả 16 vạn con cá giống xuống các hồ thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 (nằm trên địa phận 2 tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông) nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng lòng hồ.

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website