Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thăm và làm việc tại Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

 • z3503592244150_332c9385d8f3c80849ddbbd235872f26_20388

 • z3503592396210_4c6f4484a6b29c157132220efb967555_fdf91

 • z3503590660189_40a6c58eac811168c95a01020a242d60_bdcbf

 • z3503590637602_d3780d0bb61ef356ebc738d0cad42855_896e1

 • 196hp1_dfd20

 • z3503590345483_3ceb41e99fdd1955cbf30a08c50e05fb_763fd

 • z3503591731572_1e3144ce9e1468fbd23d39e712b43e29_53e0f

 • z3503591776509_72af1a6f11e0c48567951ae9330d6393_c23a0

 • z3503591865947_e4799e1337b95bf3540117fb4d70bb32_b4432

 • z3503591883012_64ed778900161f8970277f1bcf295cb1_40102

 • bo-truong-tham-nhiet-dien-hai-phong-31_9ed55

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website