Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát và làm việc tại Công ty Xăng dầu khu vực 1

 • z3799834722881_7fbf02da979c1dbbc428d905da8715e2_39bcf

 • z3799834722889_7a57572a7f05b957b50f5694e7c9a182_1da43

 • z3799834730353_bb16b073bc356ca9e80a238733ac37c1_ec0a5

 • z3799834769144_ba1c5f9cf62658cd050a2964f84a1d08_eabd4

 • z3799834769105_0580b23d4a0405488b1d08725bb2cbfc_e5605

 • z3800041337919_55ab8c801b76736c6f2c1ea744de8002_22a59

 • z3799834730388_b963d9afa260e590aa49874c8d8f88eb_1fd08

 • z3800041965153_dddb0acbc6c2033c6d6773d09c8b02f6_8069d

 • z3799834722841_a46455f99b1af6046c94e796c9b2426f_86b99

 • z3799834722730_25a08f5187d559b05fb5265a1785d5f1_6d9ef

 • z3800042189417_bd213d8a05e0be4af32e159b4110622c_319df

 • z3800041579806_ed7771883010a0049cd5b6dafa5a7619_66356

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website