Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khảo sát thực địa công trường Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

  • 2022_07_31_02_17_022_2e31a_d1d53

  • 2022_07_31_02_17_021_03288_8c17d

  • 2022_07_31_02_17_023_fbc99_89e3e

  • 2022_07_31_02_17_024_660b1_914c6

  • 2022_07_31_02_17_036_b9eb1_f0d1e

  • 2022_07_31_02_17_025_c7ca8_5aa3f

  • 2022_07_31_02_17_037_1d48b_9634d

  • 2022_07_31_02_17_038_a084c_21fd5

  • z3602193388943_953cbcb15e78d4945afbdb829a23b266_fabfc

  • z3602193390956_13a5cb61046e5531b9df08fa43811df3_36e6b

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website