Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2022

  • 348cfdd80c9fc9c1908e_90e18

  • 5c9a3bc93289f7d7ae98_d67e1

  • ddb131d13a91ffcfa680_48cb6

  • e1f303640924cc7a9535_1b3e5

  • z3629993988076_2fa973f05a3550f0c89503550445fecf_6f725

  • z3629993886533_c9d035cc2bd1ef31aa3c05b6dc97778f_76dab

  • z3629993968284_4dbac1cc17edb4e9be4d0c5a3693af42_c59c9

  • z3629993664395_accc1552c7e759697a654871fa0aeb53_4ac9a

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website