Đoàn công tác của Bộ Công Thương thăm, kiểm tra tình hình đảm bảo cung ứng xăng dầu, điện dịp Tết nguyên đán 2024

 • z5141043409779_fc019570e9aeeecc58e0853ba400a57a_606c3

 • z5141043712965_1e494e753ef9313eec321ac7e662ceb5_7f3ef

 • z5141045572324_c261d969b404d56cc5e8a24eb3982445_5d782

 • z5141044171657_95d469f0c2a7edfabd081a4fe4a9d795_0458c

 • z5141043962603_33ffb3578b07e0772eaa8eb9fcc7cfcc_71460

 • z5141044619707_8f89f9db060b3da27ce14516c5976a5d_9cd2c

 • z5141045396181_8a391d9b8b1f9be9a0013bf36ea340a4_0fa85

 • z5141045112909_ff75a27a2670e6df9ea5c8feeed95195_83841

 • z5141043962598_2f0d98238738c1baa1fdca5e1d81b4c5_312e2

 • z5141045817492_cf6b1acfb8a46d8e5eb22c58171d362a_2abb8

 • z5141044374613_f702a1b889cf058595533592ac3683f2_ec815

 • z5141044882873_dd2b15dca4bffa3758021d54a0c6cac9_b63ee

 • z5141043962600_2aa5dd30eb0c243c46690bd9398f86de_a0516

 • z5141043409805_14b084615de40ef49699bb840d44fa76_b02cb

 • z5141043962562_024323017f3d0a4f4b0fe8194c409848_feb56

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website