Lễ công bố Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945 – 2010 và Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020

  • 346455033_772277454616934_4041000623415723309_n_2e2eb

  • 346324056_3303954903268549_6927128395371842908_n_c5cb0

  • z4339482996675_0d1e88c12726c4e40d8cb6d9e70782d1_6dfe2

  • z4339482997067_20fa141d61ddf67307b0dc5d3e63c370_c8b4c

  • 346823744_737840361411975_342837922803564489_n_62dba

  • z4339485667010_70ee997c16198a62a3216ee47c946235_90324

  • z4339482997540_7c045f5074fab9bc1261c7192c5f0a9c_75479

  • z4339482997072_e55017f648528d4a7026cf8f33c71e45_f49b8

  • 346266337_234924122466612_9162038914467022897_n_0aad8

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website