Lễ công bố Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945 – 2010 và Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020

Ngày 12/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố Bộ sách Lịch sử ngành Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 và Biên niên sử Công Thương Việt Nam 2011 - 2020. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chào mừng 72 năm Ngày Truyền thống của Ngành (14/5/1951 - 14/5/2023).

  • 346455033_772277454616934_4041000623415723309_n_2e2eb

  • 346324056_3303954903268549_6927128395371842908_n_c5cb0

  • z4339482996675_0d1e88c12726c4e40d8cb6d9e70782d1_6dfe2

  • z4339482997067_20fa141d61ddf67307b0dc5d3e63c370_c8b4c

  • 346823744_737840361411975_342837922803564489_n_62dba

  • z4339485667010_70ee997c16198a62a3216ee47c946235_90324

  • z4339482997540_7c045f5074fab9bc1261c7192c5f0a9c_75479

  • z4339482997072_e55017f648528d4a7026cf8f33c71e45_f49b8

  • 346266337_234924122466612_9162038914467022897_n_0aad8

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website