Không gian xanh trong các nhà máy nhiệt điện

 • Cây xanh tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

 • Nhiệt điện Hải Phòng

 • Cây xanh tại khuôn viên nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3.

 • Ccây xanh tại tại khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

 • ‘Tết trồng cây’ tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

 • Trồng cây xanh tại công trường xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

 • Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Bình Thuận).

 • Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải (Trà Vinh)

 • Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa)

 • Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).

 • Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (tỉnh Bình Thuận)

 • "Chung tay vì màu xanh trên công trình khí

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website