Họp báo thường kỳ Bộ Công Thương Quý I/2024

 • nhieu-tin-hieu-tich-cuc-trong-thuc-day-tang-truong-xuat-khau-cua-viet-nam_6606b6daae876_7ac1b

 • bo-cong-thuong-to-chuc-hop-bao-thuong-ky-nam-2024-20240329134240_45274

 • z5296057292919_bc587659490fea828358d42a034b085c_90958

 • z5296057688048_61b022a295360df2b68ef3776ee3fb47_cef8f

 • z5296057706705_b4dc55f2c1a3b3c84e8f8332db064add_55a0c

 • z5296057689097_49dda8ccd2f5ca1aff052d55bdf9ebe5_648bb

 • z5296057875282_1bc28b905d17a4382c7a9b7e4079a541_282b7

 • z5296057878086_f76090607ad8c7ca2848e00cc77754a3_9c254

 • z5296058022789_aa3ad94f8f8759bfdad6dd974a07becd_369ff

 • z5296057505963_8ad2f45b86c82e38dd51562d9ca85bbf_2daf0

 • cac-dia-phuong-tiep-tuc-cap-nhat-danh-muc-du-an-sau-khi-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-dien-viii-duoc-phe-duyet_6606ddf2dfbf7_71280

 • z5304389569356_4741c108627fb549dff271b259ed2d52_6df7d

 • z5304389274617_1100f521fa7cb02aa2a87f98e543a845_a4290

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website