Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 - Vietnam Expo 2024

 • IMG_8014_663af

 • DSC_1977_a701a

 • DSC_1905_236d5

 • IMG_7998_a28a9

 • bo-truong-nguyen-hong-dien20240403100029_f6a74

 • IMG_8042_4342f

 • IMG_8223_76830

 • nguyen-hong-dien-220240403095845_5ea77

 • DSC_2005_6f13a

 • DSC_2051_114d5

 • DSC_2152_98cdc

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website