Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024

Hưởng ứng phong thi đua lập thành tích chào mừng 138 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2024), kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Công Thương (14/5/1951 - 14/5/2024), kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2024); hưởng ứng Lễ phát động Tháng công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024, Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Hội thao Bộ Công Thương mở rộng lần thứ XII năm 2024. 

 • z5475797222482_f36b4fe827d7012e213cc539e4fd0879_765e2

 • z5475797222553_7ab8c8f581c62a983621cba21b8963bd_b0feb

 • z5475797222505_706132786fb5618949f764d6531b943c_4067a

 • z5475797168924_c46d646c8336668e47227f2cdf2f63d9_3b666

 • z5475797274013_0feec516d85c370ae789fa33335f9628_f59cc

 • z5475797327698_c98d0717d5869db45b6d8f561a05a360_a596f

 • z5475797273960_57fb67b5dfb6b13baa919e152fa68e7a_c70e0

 • z5475797327780_1a1e7e29fb63fc908f9721e65936b35a_156d1

 • z5475797380692_b7d10a615d1ba34c4418cc79b81ef8e6_4715b

 • z5475797434332_43a6a85bda52cc64be4d5b43a01f8573_a1854

 • z5475797434404_11fccfbea018c14c5abb45c8c60429be_9b883

 • z5475797488312_250ba9732fec001d497e3f607ee237af_13cd1

 • z5475797488387_e849b9909da3ebf76c02820ffee10921_fe9b3

 • z5475797542659_8c02c5fe59e551897245d6d1801df477_c8033

 • z5474329287710_70f66b239ab70bc350263db31f26d187_batch_66516520380a9_b8540

 • z5475797542710_37bc86d7d51cf678ad844e7a9523ba80_39c33

 • z5474330605532_edfcefa6baa5b0d5ca697f6cddbef36f_batch_665168099518f_3813e

 • z5474330884222_9429569cb1c2c3e63e90a5db29a46012_batch_665168701d8db_a4228

 • z5473783913169_e0508ea08dbf57da1c5e6e7e39852670_0a4f5

 • z5474328878449_1dfef9cf2b23b5412e76fd28b3071a81_batch_6651665565fb9_7596d

 • z5473783947796_3975af4cdac7ec65272dc1c84988336e_b93e3

 • z5474328180580_efeb862070b5beff8bcff97cab19000f_batch_6651672cb550b_4cc14

 • z5473784019277_266863c0ad6a05dbbe7c8db0621036b5_8c3e3

Album liên quan

Tin nổi bật

Liên kết website